Свързани проекти

Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство (т.нар.Норвежки финансов механизъм), Програма BG03 "Биологично разнообразие и екосистемни услуги", Под-програма/Покана BG03.02 "Картиране и оценка на екосистемните услуги":

  • MetEcosMap: Методологична подкрепа за оценка на екосистемите и биофизична оценка (септември 2015 - април 2016);
  • WEMA: Картиране и оценка на екосистемните услуги във влажните зони на България (септември 2015 - ноември 2016);
  • FEMA: Картиране и оценка на сладководните екосистемни услуги в България (септември 2015 – ноември 2016);
  • GRASSLAND: Оценка и картиране на състоянието на тревните екосистеми и техните услуги в България (септември 2015 - април 2016);
  • SPA-Ecoservices: Картиране и оценка на екосистемните услуги на земи с рядка растителност в България (септември 2015 - април 2016);
  • ESENIAS-TOOLS: Мрежата за инвазивни чужди видове в Югоизточна Европа – инструмент за управление на чуждите видове в България (юни 2015 - април 2016);
  • IBBIS: Подобряване на информационната система към Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие (юли 2015 - април 2016).

Търсене

С подкрепата на

logo eaa grants

Програмен оператор