Биосфера Консулт

Целта на консултантската компания е да подпомогне защитата на природата и устойчивото развитие чрез идентифициране подготовката, цялостното управление, изпълнение, мониторинг и оценка на одобрените предложения.

Компанията участва в разработването и предоставянето на програми за обучение и повишаване на обществената осведоменост, промоция и организиране на събитие за насърчаване на опазването на биологичното разнообразие и устойчивото използване на ресурсите. Биосфера Консулт работи за изграждане на капацитет на правителствени агенции и организации с нестопанска цел за ефективно опазване, управление и използване на биологичното разнообразие на национално, регионално и местно равнище.

Ролята на компанията в конкретния проект е да предостави информация за културните екосистемни услуги и да организира представянето на резултатите от проекта пред обществеността.

Търсене

С подкрепата на

logo eaa grants

Програмен оператор