Проектът IBER-GRASS бе представен на 25-тата работна среща на Европейската група за проучване на растителността (European Vegetation Survey)

В началото на месец април 2016 година, Николай Велев, Десислава Сопотлиева и Цветелина Терзийска взеха участие в 25-тата работна среща на Европейската група по изследване на растителността (The 25th Workshop of European Vegetation Survey (Working Group of International Association for Vegetation Science (IAVS)), в град Рим, Италия.

На работната среща колегите участваха с презентация, показваща методичния подход и предизвикателствата при оценка и картиране на състоянието на тревните екосистеми и техните услуги в България, пред международна аудитория с много широк кръг изследователи в областта на растителността и в частност на фитоценологията. Презентацията получи положителни отзиви от изтъкнати учени като проф. John Rodwell (Англия), проф. Николай Ермаков (Русия) и д-р Jozef Šibík (Словакия). Бяха обсъдени ключови моменти от проекта, като използването на сателитни изображения за разграничаване на екосистемите. Решението на екипа да използва NDVI индекса беше подкрепено от проф. Николай Ермаков, в качеството си на специалист в областта, като подходящ метод в помощ на определяне на подтиповете тревни екосистеми.

Прочети още...

Търсене

С подкрепата на

logo eaa grants

Програмен оператор