На 24 април 2017 ще се състои среща за представяне на постигнатите резултати

Екипът на проект "Оценка и картиране на състоянието на тревните екосистеми и техните услуги в България, Д-33-90/03.09.2015", организира среща за представяне на постигнатите резултати при изпълнението на проекта. Срещата е насочена към представители на ползватели на екосистемните услуги от тревните съобщества в България. Целта на срещата е да се представят постигнатите резултати по проекта, както и да се идентифицират добрите практики при картиране и оценка на екосистемните услуги. Ще бъдат представени подходите за картиране на разпространението и идентифициране на типовете тревни екосистеми в България, оценка на състоянието им и на предоставяните от тях услуги.

Срещата ще се проведе на 24 април 2017г в хотел Света София в София.

За повече информация може да се свържете с нас на e-mail: или моб. телефон: 0888 73 46 29 - Боряна Михова.

Покана за срещата pdf
Програма на срещата pdf
Регистрационна форма doc

Търсене

С подкрепата на

logo eaa grants

Програмен оператор