8. Управление на проекта
8.1. Оперативни дейности на екипа на проекта
8.2. Одит на проекта
8.3. Техническо и финансово отчитане
8.4. Координационни дейности за осигуряване на синергии между проектите в настоящата покана и двата предварително определени проекта

Търсене

С подкрепата на

logo eaa grants

Програмен оператор