7. Повишаване на информираността за тревните екосистемни услуги
7.1. Повишаване на информираността за тревните екосистемни услуги сред основните групи заинтересовани лица - земеделски производители, туроператори, журналисти, чрез провеждането на специализирани работни срещи
7.2. Дизайн и разработване на интернет страница на проекта
7.3. Разработване на WEB GIS портал в интернет страницата на проекта
Доклад за избор на софтуер за Уеб ГИС и описание pdf
7.4. Създаване на доклад за избрани типове екосистемни услуги, насочен към широката общественост
Оценка и картиране на състоянието на тревните екосистеми и техните услуги в Българи" pdf
7.5. Представяне на резултатите от проекта на научни форуми, плакатни изложби и презентации

Търсене

С подкрепата на

logo eaa grants

Програмен оператор