6. Изграждане на капацитет за осигуряване на адекватно възприемане на модела за оценка и картиране на на тревните екосистемни услуги
6.1. Повишаване на знанията за модела за оценка и картиране на екосистемните услуги сред основните заинтересовани страни от правителствените агенции

Търсене

С подкрепата на

logo eaa grants

Програмен оператор