5. Валидиране на модела за оценка и картиране на тревните екосистемни услуги
5.1. Разработване на протокол и система за валидиране, в съответствие с утвърдената методология
5.2. Валидиране на установените тревни екосистеми на терен, за да се осигури прецизност на резултатите

Валидиране на установените тревни ЕС на терен - май-октомври 2016

pdf

Верификация на методиката за тревни екосистеми на терен във връзка с проект MetEcoSMap - октомври-ноември 2016

pdf
5.3. Качествен контрол (КК) на векторните слоеве за тревните екосистеми
5.4. Установяване на система за статистическа верификация на базовите данни, за оценка на състоянието на тревните екосистеми и услуги

Търсене

С подкрепата на

logo eaa grants

Програмен оператор