3. Картиране и оценка на състоянието на тревните екосистеми
3.1. Разработване на детайлен протокол за картиране за всеки задължителен индикатор за състоянието на екосистемите pdf
3.2. Подбор и проверка на свободно подбрани индикатори за състоянието, описани в методологията
3.3. Подбор и проверка на допълнителни индикатори за състоянието на екосистемите
3.4. Обработка на събраните данни, за оценка на всеки полигон
3.5. Попълване на данните в базата и изчисляване на IP индекси за поне 10 полигона за всеки тип тревни екосистеми
3.6. Изработване на карти за състоянието на тревните екосистеми
3.7. Генериране на метаданни за всяка карта

Търсене

С подкрепата на

logo eaa grants

Програмен оператор