2. Картиране на ключови типове тревни екосистеми
2.1. Разработка на интерпретационни ключове за всеки тип тревни екосистеми
Интерпретационен ключ тревни екосистеми: тип "Сухи тревни екосистеми", код 301 pdf
Интерпретационен ключ тревни екосистеми: тип "Умерено влажни тревни екосистеми", код 302 pdf
Интерпретационен ключ тревни екосистеми: тип "Сезонновлажни и влажни тревни екосистеми", код 303 pdf
Интерпретационен ключ тревни екосистеми: тип "Алпийски и суб-алпийски тревни екосистеми", код 304 pdf
Интерпретационен ключ тревни екосистеми: тип "Вътрешни солени степи", код 305 pdf
Интерпретационни ключове на отделните елементи от екологично насочени площи pdf
2.2. Генериране на модел на разпространение на типовете тревни екосистеми, чрез обработка на наличните данни
2.3. Визуална векторизация и модификация на генерирания модел, чрез дигитализация на ортофото карти
2.4. Модифициране на получения векторен слой на тревните екосистеми, за да се избегне припокриване със слоевете на другите типове екосистеми
2.5. Попълване на базата данни по утвърдената методология
2.6. Създаване на шаблон за карти на типовете тревни екосистеми, според утвърдената методология
2.7. Изработване (отпечатване) на картите на тревните екосистеми (77 карти)
2.8. Генериране на набори от метаданни, необходими за правилното прилагане на утвърдената методология

Търсене

С подкрепата на

logo eaa grants

Програмен оператор