1. Събиране и подготвяне за качване на данни за тревните екосистеми
1.1. Анализ на наличните данни за картиране на екосистемите, за попълване на липсващата информация
1.2. Събиране на необходимите данни за прилагане на избраната методологията за инвентаризация на тревните екосистеми
1.3. Предварителна обработка на събраните данни в съответствие с одобрената методология за тревните екосистеми

Търсене

С подкрепата на

logo eaa grants

Програмен оператор