Бенефициент

Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания при Българска академия на науките (ИБЕИ – БАН)

Адрес:
ул. "Майор Ю. Гагарин" № 2
1113 София, България

Тел: (+359 2) 871 71 95; 02/873 61 37; Факс: (+359 2) 870 54 98

Ел. поща:
Уебсайт: www.iber.bas.bg

 

Партньори

Център за приложение на спътникови изображения - РЕСАК

Адрес:
ул."Цар Асен" 61, ет. 2
1463 София, България

Тел./Факс: (+359 2) 980 07 31

Ел. поща
Уебсайт: www.resac-bg.org

 

Българско дружество за защита на птиците - БДЗП

Адрес:
ж.к. Яворов бл.71 вх.4 ап.1
1111 София, България

Тел./Факс: +(359 2) 979 95 00, 979 95 01

Ел. поща:
Уебсайт: www.bspb.org

 

Биосфера Консулт

Адрес:
ж.к. Лагера, бл. 60, ап.70
1612 София, България

Ел. поща:

Търсене

С подкрепата на

logo eaa grants

Програмен оператор